Selecteer een pagina

 

Thera de Haan- de Jong (1978) 

Goede zorg én een zorgzame samenleving.

In de organisatie is duidelijk geworden bij wie welke verantwoordelijkheden horen en hoe de kaarten geschud moeten worden. We hebben veel inzicht gekregen waardoor er een koers bepaald kan worden. Ze heeft aan het hele proces goed leiding gegeven en het overzicht behouden. Thera laat zich niet gek maken.

Operationeel leidinggevende

Thera is toegankelijk en heeft interesse in mensen op elk niveau binnen de organisatie zowel bestuurlijk als op de werkvloer. Zij vormt haar eigen mening en laat deze niet afhangen van wat anderen vinden. Gaat uit van ieders kernkwaliteiten en herkent die ook in anderen, zelfs als zij ze zelf nog niet goed kennen. Weet daarin mensen te stimuleren en tot bloei te brengen.

Locatiemanager

“Ik heb Thera leren kennen als een politica die in staat is om idealen ook praktisch handen en voeten te geven. Zij is een echte doener. Door haar enthousiaste en toegankelijke persoonlijkheid weet ze makkelijk verbindingen te leggen. Ze slaagt er daardoor uitstekend in om anderen in een team mee te nemen en draagvlak te creëren. Dat heeft in de periode dat Thera (burger) raadslid was mooie resultaten opgeleverd.”

Raadslid

Zij is scherp en intelligent, waardoor zij vlug ontdekt welke procesverbeteringen vereist zijn. Verder is zij daadkrachtig en moedig, om ten behoeve van de oplossing, reeds bewezen en nieuwe methoden in de praktijk te brengen. Uit ervaring spreek ik over haar hulpvaardigheid en samenwerkende houding, waardoor ook relevante partijen in haar vakgebied door haar kunnen worden verbonden.

Jurist

Thera heb ik leren kennen als een vakvrouw! In korte tijd bereidde ze met ons een themabijeenkomst voor in onze regio. Dat deed ze met veel inlevingsvermogen en ze stelde zich heel flexibel op. Ze heeft veel ervaring in en verstand van de acute zorg. De combinatie met haar kwaliteiten als dagvoorzitter maken dat ik haar van harte kan aanbevelen bij iedereen die een stappen wil zetten in het verbeteren van de acute zorg. Last, but not least, Thera heeft een bijzonder prettige persoonlijkheid. Fijn om mee samen te werken!

Adviseur Acute Zorg ROAZ

Thera is een innemend, betrokken en inhoudelijk sterk iemand. Ze kan zich goed profileren en heeft ook echt wat te melden. Ze neemt graag het voortouw, maar kan ook prima samenwerken. Als ze zich ergens in vastbijt komt ze ook met concrete resultaten. Kortom, het is een voorrecht om met Thera te mogen samenwerken.

Fractievoorzitter

Ik was in de gelukkige positie om samen te werken met Thera. Wat een vakvrouw! De focus op kwaliteit, stevig op de inhoud, compassievol naar mensen. Ze geeft de ruimte en sturing die nodig is om inzichten te laten ontstaan en ze is kritisch op hoe dit inzicht te gebruiken voor het beste resultaat. Altijd bereid om snel te schakelen en stukken snel van goede feedback te voorzien. De gedegen onderzoeken leidden tot praktische adviezen en medewerkers die ambassadeur van patiëntveiligheid werden. Graag tot de volgende samenwerking!

Kwaliteit- en beleidsmedewerker RAV

Vanuit een belangrijke netwerk- en adviespositie, is Thera binnen het landelijke patiëntveiligheidsprogramma ‘Tijd voor Verbinding’ een belangrijke schakel geweest in de programmastrategie en -uitvoering.
De werkwijze van Thera kenmerkt zich met name door veelzijdige (strategische) kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid, doortastendheid en verbindende kracht, in combinatie met een pragmatische aanpak. Dit werkt als zodanig enthousiasmerend en geeft veel vertrouwen in (onderlinge) samenwerking. Thera heeft veelzijdige ervaring in samenwerkingsverbanden in de gehele breedte van de zorg. Door haar eigen praktijkervaring weet ze de dagelijkse praktijk van zorg naadloos te verbinden aan organisatiestrategie, met oog voor vakmanschap en (persoonlijk) leiderschap

Els van de Stelt, programmamanager Tijd Voor Verbinding

Ik heb op meerdere vlakken met Thera mogen samenwerken. Eerst als Ambulanceverpleegkundigen, waar zij op een gegeven moment de functie van senior Ambulanceverpleegkundige heeft vorm gegeven. Daar heb ik haar leren kennen als warm, compassievol en collegiaal. Maar vooral sterk en bereid de moeilijke wegen te begaan. Een pionier. Later heb ik met haar samen mogen werken in calamiteitenonderzoeker. Daar ontdekte ik haar analytisch vermogen. Onafhankelijk, tolerant, oordeelloos. Zij had oog voor zowel patiënt en nabestaanden als de medewerker en droeg zorg voor een veilig leerklimaat.
Thera is iemand die de weg vrij durft te maken, zaken bloot durft te leggen en doet dit op een manier waarbij zij zeer makkelijk benaderbaar is, meer luistert dan praat en oog heeft voor een ieder op haar weg. Ik heb met heel veel plezier met Thera gewerkt.Ik heb op meerdere vlakken met Thera mogen samenwerken. Eerst als ambulanceverpleegkundigen, waar zij op een gegeven moment de functie van senior Ambulanceverpleegkundige heeft vorm gegeven. Daar heb ik haar leren kennen als warm, compassievol en collegiaal. Maar vooral sterk en bereid de moeilijke wegen te begaan. Een pionier. Later heb ik met haar samen mogen werken in calamiteitenonderzoeker. Daar ontdekte ik haar analytisch vermogen. Onafhankelijk, tolerant, oordeelloos. Zij had oog voor zowel patiënt en nabestaanden als de medewerker en droeg zorg voor een veilig leerklimaat. Thera is iemand die de weg vrij durft te maken, zaken bloot durft te leggen en doet dit op een manier waarbij zij zeer makkelijk benaderbaar is, meer luistert dan praat en oog heeft voor een ieder op haar weg. Ik heb met heel veel plezier met Thera gewerkt.

Kim Smeele, beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid en ambulanceverpleegkundige

Wie gaat er over de acute zorg?

Niet altijd hoeft alles overal beschikbaar te zijn. En niet altijd kan overal alles beschikbaar zijn. Zeker niet in tijden van schaarste. Dan is een goede spreiding van voorzieningen in de acute zorg van belang. Daar heeft Pier Eringa in zijn artikel in Zorgvisie helemaal gelijk in. Huisartsen en ambulancediensten maakten altijd al keuzes in het insturen van hun patiënten. Soms had een ziekenhuis wel een SEH, maar niet overal waren er de juiste voorzieningen voor goede opvang. Voldoende en gekwalificeerd personeel, logistiek, OK, IC capaciteit en tijdig aanwezige specialismen, die met enige regelmaat bepaalde handelingen verrichten. Allemaal van belang voor kwaliteit en veiligheid van de acute zorg. Als ambulanceverpleegkundige kende ik...

Lees meer

Tijd en de Ander

De mens in zijn netwerk, samen met professionals, een beetje hulp van technologie. Wat mij betreft de onmisbare ingrediënten in onze huidige samenleving. 

Lees meer

In één keer goed?

Het in één keer goed willen doen kan juist averechts werken. Veilige faal- en experimenteerruimte bieden zorgt voor ontwikkeling en groei.

Lees meer

Wat echt telt is aandacht

Estafette interview in de zorg. Deze keer is Rob van de Beek aan het woord, directeur Zorg en Wonen in de gehandicaptenzorg. Iedere geïnterviewde geeft het stokje door aan iemand met een ander perspectief op de zorg.

Leven toevoegen aan dagen

Kinderchirurg Justin de Jong vindt dat het tijd wordt om te gaan kijken naar specialismen die een flinke hoeveelheid kwaliteit kunnen toevoegen. We moeten als artsen leven toevoegen aan de dagen, geen dagen aan het leven. Ook is hij kritisch over ons LinkedIn gebruik.

Kwetsbaarheid

‘We moeten de moed hebben om met kwetsbaarheid om te gaan, het niet te zien als teken van zwakte maar te accepteren als onderdeel van het bestaan in deze gebroken wereld. Jongeren moeten vaak nog leren dat kwetsbaarheid inherent is aan het bestaan. Het delen van levenservaringen van ouderen kan daarbij waardevol zijn en ons de kracht van kwetsbaarheid doen ontdekken,’ Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist geriatrie.

De patiënt telt echt!

Eline Korpershoek is leerling IC verpleegkundige. en lid van het verpleegkundig stafbestuur. ‘ Op de IC waar ik werk kunnen patiënten vaak niet aangeven wat zij willen, wat ik dan onthoud is: wat als dit mijn vader of moeder was, hoe zou ik dan willen dat zij verzorgd zouden worden? ‘

Samenwerking en leiderschap in de zorg

De zorgprofessionals op de werkvloer zitten vol ideeën en zijn vaak in staat om leiderschap te tonen. Door te luisteren naar hun stem en oplossingen voor alledaagse problemen kunnen we het grote geheel in de zorg beter overzien.

Zorg die past

Mantelzorgers en zorg die past. In dit interview vertelt Britt Degenkamp, wijkverpleegkundige, hoe je zorg biedt die echt past. “Als je in de thuiszorg een mantelzorger gaat ontlasten is het belangrijk om te weten wat de verwachtingen zijn, zodat je de mantelzorger echt ontlast en niet opzadelt met juist meer problemen.”